P.A.N. - Pattuglia Acrobatica Nazionale

Galleria n.1

Galleria n.2

Italy - Air Force Aermacchi MB-339A - MM54546 @ Aeroporto di Verona © Piti Spotter Club Verona
Italy - Air Force Aermacchi MB-339A - MM54546 @ Aeroporto di Verona © Piti Spotter Club Verona
Italy - Air Force Aermacchi MB-339PAN - MM54473 @ Aeroporto di Verona © Piti Spotter Club Verona
Italy - Air Force Aermacchi MB-339PAN - MM54473 @ Aeroporto di Verona © Piti Spotter Club Verona
Italy - Air Force -  Aermacchi MB-339PAN - 55052 @ Aeroporto di Verona © Piti Spotter Club Verona
Italy - Air Force - Aermacchi MB-339PAN - 55052 @ Aeroporto di Verona © Piti Spotter Club Verona