RA - FEDERAZIONE RUSSA

RA 42330 - Tulpar Air Service - Yakovlev Yak-42D
RA 42330 - Tulpar Air Service - Yakovlev Yak-42D @ Aeroporto di Verona © Piti Spotter Club Verona
RA 42365 - Tulpar Air Service - Yakovlev Yak-42D
RA 42365 - Tulpar Air Service - Yakovlev Yak-42D @ Aeroporto di Verona © Piti Spotter Club Verona
RA-42411 - 4520421219043 Yak-42D RusJet @ Aeroporto di Verona © Piti Spotter Club Verona
RA-42411 - 4520421219043 Yak-42D RusJet @ Aeroporto di Verona © Piti Spotter Club Verona
RA 42415 - Airline: Karat Aircraft: Yakovlev Yak-42D
RA 42415 - Airline: Karat Aircraft: Yakovlev Yak-42D @ Aeroporto di Verona © Piti Spotter Club Verona
RA 42423 - RusJet - Yakovlev Yak-42D
RA 42423 - RusJet - Yakovlev Yak-42D @ Aeroporto di Verona © Piti Spotter Club Verona
RA 42427 - Airline: S-Air Aircraft: Yakovlev Yak-42D
RA 42427 - Airline: S-Air Aircraft: Yakovlev Yak-42D @ Aeroporto di Verona © Piti Spotter Club Verona
1450743164010 Tu-204-300 RA-64010 Biznes-Aero @ Aeroporto di Verona © Piti Spotter Club Verona
1450743164010 Tu-204-300 RA-64010 Biznes-Aero @ Aeroporto di Verona © Piti Spotter Club Verona
RA-88236 - Airline: Belogorye Aircraft: Yakovlev Yak-40
RA-88236 - Airline: Belogorye Aircraft: Yakovlev Yak-40 @ Aeroporto di Verona © Piti Spotter Club Verona