AIR ATLANTA ICELANDIC

TF-AAA B747-236BF 22442/526 Air Atlanta Icelandic
TF-AAA B747-236BF 22442/526 Air Atlanta Icelandic @ Aeroporto di Verona © Piti Spotter Club Verona
TF-IUC  B707-344B  19133/538  Air Atlanta Icelandic @ Aeroporto di Verona © Piti Spotter Club Verona
TF-IUC B707-344B 19133/538 Air Atlanta Icelandic @ Aeroporto di Verona © Piti Spotter Club Verona
TF-IUG B707-344B 19133/538 Air Atlanta Icelandic © 2017 courtesy of Marco Ceschi - Piti Spotter Club Verona
TF-IUG B707-344B 19133/538 Air Atlanta Icelandic © 2017 courtesy of Marco Ceschi - Piti Spotter Club Verona