COLLEZIONE FOTO ALTRI AEROPORTI

RUSSIA - AEROFLOT

CCCP-65044 49450 Tu-134A CCCP-65044 AFL/Armenia-EVN © 2018 courtesy of Marco Ceschi - Piti Spotter Club Verona
CCCP-65044 49450 Tu-134A CCCP-65044 AFL/Armenia-EVN © 2018 courtesy of Marco Ceschi - Piti Spotter Club Verona
CCCP-76461 0013431935 Il-76T CCCP-76461 AFL/Internat.-SVO © 2018 courtesy of Marco Ceschi - Piti Spotter Club Verona
CCCP-76461 0013431935 Il-76T CCCP-76461 AFL/Internat.-SVO © 2018 courtesy of Marco Ceschi - Piti Spotter Club Verona
CCCP-85238 77A238 Tu-154B-1 CCCP-85238 AFL/Leningrad © 2018 courtesy of Marco Ceschi - Piti Spotter Club Verona
CCCP-85238 77A238 Tu-154B-1 CCCP-85238 AFL/Leningrad © 2018 courtesy of Marco Ceschi - Piti Spotter Club Verona
CCCP-85491 81A491 Tu-154B-2 CCCP-85491 AFL/Kyrgyzstan © 2018 courtesy of Marco Ceschi - Piti Spotter Club Verona
CCCP-85491 81A491 Tu-154B-2 CCCP-85491 AFL/Kyrgyzstan © 2018 courtesy of Marco Ceschi - Piti Spotter Club Verona
CCCP-85590 83A590 Tu-154B-2 CCCP-85590 AFL/Kyrgyzstan © 2018 courtesy of Marco Ceschi - Piti Spotter Club Verona
CCCP-85590 83A590 Tu-154B-2 CCCP-85590 AFL/Kyrgyzstan © 2018 courtesy of Marco Ceschi - Piti Spotter Club Verona
CCCP-85647 88A785 Tu-154M CCCP-85647 AFL/International © 2018 courtesy of Marco Ceschi - Piti Spotter Club Verona
CCCP-85647 88A785 Tu-154M CCCP-85647 AFL/International © 2018 courtesy of Marco Ceschi - Piti Spotter Club Verona
CCCP-85664 89A818 Tu-154M CCCP-85664 AFL/International © 2018 courtesy of Marco Ceschi - Piti Spotter Club Verona
CCCP-85664 89A818 Tu-154M CCCP-85664 AFL/International © 2018 courtesy of Marco Ceschi - Piti Spotter Club Verona
CCCP-86058 51483203025 Il-86 CCCP-86058 AFL/International © 2018 courtesy of Marco Ceschi - Piti Spotter Club Verona
CCCP-86058 51483203025 Il-86 CCCP-86058 AFL/International © 2018 courtesy of Marco Ceschi - Piti Spotter Club Verona
CCCP-86067 51483204034 Il-86 CCCP-86067 AFL/International © 2018 courtesy of Marco Ceschi - Piti Spotter Club Verona
CCCP-86067 51483204034 Il-86 CCCP-86067 AFL/International © 2018 courtesy of Marco Ceschi - Piti Spotter Club Verona
CCCP-86103 51483208071 Il-86 CCCP-86103 AFL/International © courtesy of Marco Ceschi - Piti Spotter Club Verona
CCCP-86103 51483208071 Il-86 CCCP-86103 AFL/International © courtesy of Marco Ceschi - Piti Spotter Club Verona
CCCP-87351 9412030 Yak-40 CCCP-87351 MAP Moscow © 2018 courtesy of Marco Ceschi - Piti Spotter Club Verona
CCCP-87351 9412030 Yak-40 CCCP-87351 MAP Moscow © 2018 courtesy of Marco Ceschi - Piti Spotter Club Verona
RA-85641 88A773 Tu-154M RA-85641 Aeroflot Rus. Al © 2018 courtesy of Marco Ceschi - Piti Spotter Club Verona
RA-85641 88A773 Tu-154M RA-85641 Aeroflot Rus. Al © 2018 courtesy of Marco Ceschi - Piti Spotter Club Verona
RA-86067 51483204034 Il-86 RA-86067 Aeroflot Rus. Al © 2018 courtesy of Marco Ceschi - Piti Spotter Club Verona
RA-86067 51483204034 Il-86 RA-86067 Aeroflot Rus. Al © 2018 courtesy of Marco Ceschi - Piti Spotter Club Verona
RA-86074 51483205041 Il-86 RA-86074 Aeroflot Rus. Al © 2018 courtesy of Marco Ceschi - Piti Spotter Club Verona
RA-86074 51483205041 Il-86 RA-86074 Aeroflot Rus. Al © 2018 courtesy of Marco Ceschi - Piti Spotter Club Verona
74393201005 Il-96-300 RA-96008 Aeroflot Rus. Al @ Salzburg Airport 2011 © Piti Spotter Club Verona
74393201005 Il-96-300 RA-96008 Aeroflot Rus. Al @ Salzburg Airport 2011 © Piti Spotter Club Verona
74393202012 Il-96-300 RA-96015 Aeroflot Rus. Al @ London Heathrow Airport 08.2007 © Piti Spotter Club Verona
74393202012 Il-96-300 RA-96015 Aeroflot Rus. Al @ London Heathrow Airport 08.2007 © Piti Spotter Club Verona
VP-BAV A321-211 7037 Aeroflot @ Heraklion 2019 © Piti Spotter Club Verona
VP-BAV A321-211 7037 Aeroflot @ Heraklion 2019 © Piti Spotter Club Verona
VP-BDE DC-10-40F 47823/306 Aeroflot @ Hahn Airport 2005 © Piti Spotter Club Verona
VP-BDE DC-10-40F 47823/306 Aeroflot @ Hahn Airport 2005 © Piti Spotter Club Verona
VP-BDM A319-111 2069 Aeroflot @ Bologna Airport 05.02.2013 © Piti Spotter Club Verona
VP-BDM A319-111 2069 Aeroflot @ Bologna Airport 05.02.2013 © Piti Spotter Club Verona
VP-BDO A319-111 2091 Aeroflot @ Bologna Airport 10.12.2012 © Piti Spotter Club Verona
VP-BDO A319-111 2091 Aeroflot @ Bologna Airport 10.12.2012 © Piti Spotter Club Verona
VP-BGI B737-8LJ 41223/6022 Aeroflot @ Bologna 2018 © Piti Spotter Club Verona
VP-BGI B737-8LJ 41223/6022 Aeroflot @ Bologna 2018 © Piti Spotter Club Verona
VP-BKA B737-800 41239/6588 Aeroflot @ Bologna Airport 18.11.2017 © Piti Spotter Club Verona
VP-BKA B737-800 41239/6588 Aeroflot @ Bologna Airport 18.11.2017 © Piti Spotter Club Verona
VP-BKQ A321-211 7801 Aeroflot @ Milano Malpensa 2018 © Piti Spotter Club Verona
VP-BKQ A321-211 7801 Aeroflot @ Milano Malpensa 2018 © Piti Spotter Club Verona
VP-BKX A320-214 3410 Aeroflot @ Bologna Airport 20.08.2015 © Piti Spotter Club Verona
VP-BKX A320-214 3410 Aeroflot @ Bologna Airport 20.08.2015 © Piti Spotter Club Verona
VP-BKY A320-214 3511 Aeroflot @ Munich Airport 14.02.2017 © Piti Spotter Club Verona
VP-BKY A320-214 3511 Aeroflot @ Munich Airport 14.02.2017 © Piti Spotter Club Verona
VP-BRW A321-211 3191 Aeroflot @ Milano Malpensa Airport 25.01.2014 © Piti Spotter Club Verona
VP-BRW A321-211 3191 Aeroflot @ Milano Malpensa Airport 25.01.2014 © Piti Spotter Club Verona
VP-BRZ A320-214 3157 Aeroflot @ Munich Airport 28.12.2015 © Piti Spotter Club Verona
VP-BRZ A320-214 3157 Aeroflot @ Munich Airport 28.12.2015 © Piti Spotter Club Verona
VP-BSB B737-800 44442/6730 Aeroflot @ Milano Malpensa Airport 29.12.2017 © Piti Spotter Club Verona
VP-BSB B737-800 44442/6730 Aeroflot @ Milano Malpensa Airport 29.12.2017 © Piti Spotter Club Verona
VP-BTL A321-211 5881 Aeroflot @ Milano Malpensa Airport 24.02.2014 © Piti Spotter Club Verona
VP-BTL A321-211 5881 Aeroflot @ Milano Malpensa Airport 24.02.2014 © Piti Spotter Club Verona
VP-BUN A319-111 3298 Aeroflot @ Bologna Airport 03.12.2012 © Piti Spotter Club Verona
VP-BUN A319-111 3298 Aeroflot @ Bologna Airport 03.12.2012 © Piti Spotter Club Verona
VP-BWP A321-211 2342 Aeroflot @ Munich Airport 13.12.2015 © Piti Spotter Club Verona
VP-BWP A321-211 2342 Aeroflot @ Munich Airport 13.12.2015 © Piti Spotter Club Verona
VP-BZA B737-8LJ 41198/4753 Aeroflot @ Bologna Airport 02.01.2015 © Piti Spotter Club Verona
VP-BZA B737-8LJ 41198/4753 Aeroflot @ Bologna Airport 02.01.2015 © Piti Spotter Club Verona
VP-BZO A320-214 3574 Aeroflot @ Innsbruck Airport 26.01.2013 © Piti Spotter Club Verona
VP-BZO A320-214 3574 Aeroflot @ Innsbruck Airport 26.01.2013 © Piti Spotter Club Verona
VP-BZR A320-214 3640 Aeroflot @ Munich Airport 05.2009 © Piti Spotter Club Verona
VP-BZR A320-214 3640 Aeroflot @ Munich Airport 05.2009 © Piti Spotter Club Verona
VQ-BBB A320-214 3823 Aeroflot @ Bologna Airport 14.03.2014 © Piti Spotter Club Verona
VQ-BBB A320-214 3823 Aeroflot @ Bologna Airport 14.03.2014 © Piti Spotter Club Verona
VQ-BBC A320-214 3835 Aeroflot @ Munich Airport 13.12.2015 © Piti Spotter Club Verona
VQ-BBC A320-214 3835 Aeroflot @ Munich Airport 13.12.2015 © Piti Spotter Club Verona
VQ-BCQ A330-343E 1058 Aeroflot @ London Heathrow Airport 05.2015 © Piti Spotter Club Verona
VQ-BCQ A330-343E 1058 Aeroflot @ London Heathrow Airport 05.2015 © Piti Spotter Club Verona
VQ-BEG A321-211 4116 Aeroflot @ Milano Malpensa Airport 25.03.2012 © Piti Spotter Club Verona
VQ-BEG A321-211 4116 Aeroflot @ Milano Malpensa Airport 25.03.2012 © Piti Spotter Club Verona
VQ-BEI A321-211 4148 Aeroflot @ Milano Malpensa Airport 27.12.2013 © Piti Spotter Club Verona
VQ-BEI A321-211 4148 Aeroflot @ Milano Malpensa Airport 27.12.2013 © Piti Spotter Club Verona
VQ-BHK A321-211 4461 Aeroflot @ Milano Malpensa Airport 29.12.2017 © Piti Spotter Club Verona
VQ-BHK A321-211 4461 Aeroflot @ Milano Malpensa Airport 29.12.2017 © Piti Spotter Club Verona
VQ-BHV B737-800 41237/7277 Aeroflot @ Heraklion 2019 © Piti Spotter Club Verona
VQ-BHV B737-800 41237/7277 Aeroflot @ Heraklion 2019 © Piti Spotter Club Verona
VQ-BIV A320-214 4649 Aeroflot @ Bologna Airport 06.12.2013 © Piti Spotter Club Verona
VQ-BIV A320-214 4649 Aeroflot @ Bologna Airport 06.12.2013 © Piti Spotter Club Verona
VQ-BIW A320-214 4579 Aeroflot @ Milano Malpensa Airport 05.05.2018 © Piti Spotter Club Verona
VQ-BIW A320-214 4579 Aeroflot @ Milano Malpensa Airport 05.05.2018 © Piti Spotter Club Verona
VQ-BKS A320-214 4692 Aeroflot @ Milano Malpensa Airport 05.05.2018 © Piti Spotter Club Verona
VQ-BKS A320-214 4692 Aeroflot @ Milano Malpensa Airport 05.05.2018 © Piti Spotter Club Verona
VQ-BPW A320-214 5982 Aeroflot @ Munich Airport 15.05.2016 © Piti Spotter Club Verona
VQ-BPW A320-214 5982 Aeroflot @ Munich Airport 15.05.2016 © Piti Spotter Club Verona
VQ-BQX A330-343E 1232 Aeroflot @ London Heathrow Airport 12.06.2014 © Piti Spotter Club Verona
VQ-BQX A330-343E 1232 Aeroflot @ London Heathrow Airport 12.06.2014 © Piti Spotter Club Verona