COLLEZIONE FOTO ALTRI AEROPORTI

U.S.A. - AMERICA WEST AIRLINES

N178AW B737-277 22645/768 America West Airlines © 2018 courtesy of Marco Ceschi - Piti Spotter Club Verona
N178AW B737-277 22645/768 America West Airlines © 2018 courtesy of Marco Ceschi - Piti Spotter Club Verona
N908AW B757-2G7 24233/244 America West Airlines © 2018 courtesy of Marco Ceschi - Piti Spotter Club Verona
N908AW B757-2G7 24233/244 America West Airlines © 2018 courtesy of Marco Ceschi - Piti Spotter Club Verona