KOLAVIA

Airbus A321 - MSN 787 - EI-ETK @ Aeroporto di Verona © Piti Spotter Club Verona
Airbus A321 - MSN 787 - EI-ETK @ Aeroporto di Verona © Piti Spotter Club Verona
Airbus A321 - MSN 954 - EI-ETL  @ Aeroporto di Verona © Piti Spotter Club Verona
Airbus A321 - MSN 954 - EI-ETL @ Aeroporto di Verona © Piti Spotter Club Verona
Airbus A321 - MSN 1060 - EI-FBF  @ Aeroporto di Verona © Piti Spotter Club Verona
Airbus A321 - MSN 1060 - EI-FBF @ Aeroporto di Verona © Piti Spotter Club Verona
Airbus A321 - MSN 1293 - EI-FBH  @ Aeroporto di Verona © Piti Spotter Club Verona
Airbus A321 - MSN 1293 - EI-FBH @ Aeroporto di Verona © Piti Spotter Club Verona
Airbus A320 - MSN 2029 - TC-KLA (lsd from Onurair) @ Aeroporto di Verona © Piti Spotter Club Verona
Airbus A320 - MSN 2029 - TC-KLA (lsd from Onurair) @ Aeroporto di Verona © Piti Spotter Club Verona
Kolavia Bombardier CL-600-2B19 Challenger 850 - RA-67220 @ Aeroporto di Verona © Piti Spotter Club Verona
Kolavia Bombardier CL-600-2B19 Challenger 850 - RA-67220 @ Aeroporto di Verona © Piti Spotter Club Verona